Astangajooga

Jooga on kokonaisvaltainen elämänfilosofia, jota harjoittamalla on mahdollista saavuttaa hyvinvoiva keho sekä kirkas ja tietoinen mieli.

Harjoittamalla astangajoogaa, sen kaikkia muotoja oikeassa järjestyksessä, on mahdollista tutkia ja saada selville oma potentiaali sen kaikissa muodoissaan, niin fyysisessä, psykologisessa kuin henkisessä ilmenemismuodossaan.

Säännöllinen ja omistautunut harjoitus tuottaa vakaan kehon ja mielen. Astanga tarkoittaa kirjaimellisesti kahdeksaa osaa. Joogatekstien klassikkoteoksen joogasutrien kirjoittajan Patanjalin mukaan ne ovat

  1. Yama (kohtuullisuus),
  2. Niyama (noudattaminen),
  3. Asana (asennot),
  4. Pranayama (hengitysharjoitukset),
  5. Pratyahara (aistien hallinta),
  6. Dharana (keskittyminen),
  7. Dhyana (mietiskely),
  8. Samadhi (itseoivallus).

Kaikki nämä vaiheet tukevat toisiaan.

Asanat

Asanat puhdistavat ja vahvistavat kehoa, lisäävät läsnäoloa ja valmistavat läsnäolon harjoituksille. Asanat on jaettavissa kolmeen ryhmään:

1. Yoga Chikitsa on perussarja, jonka asanat puhdistavat ja vahvistavat koko kehoa
2. Nadi Shodhana on välisarja, jonka asanat edellisten vaikutusten lisäksi puhdistavat erityisesti hermostojärjestelmää
3. Sthira Bhagan jatkosarjat A, B, C ja D (jotka usein nimetään myös 3-6-sarjoiksi) on tarkoitettu edistyneille asanoiden harjoittajille. Nämä sarjat vaativat suuren määrän notkeutta ja voimaa.

Astangajoogassa tulee hallita edeltävät asanat huolellisesti ennen siirtymistä seuraaviin asanoihin. Asanoiden keskinäinen järjestys on tärkeä, koska kukin asana valmistaa seuraavaan asanaan.

Säännöllisesti harjoittelemalla ja samanaikaisesti oikein hengittämällä (ujjayi-hengitys), asentoharjoitusten avulla (asanat) ja katseen keskittämällä (dristi), on mahdollista kontrolloida omia aisteja ja syventää tietoisuutta omasta itsestään.

Pranayama

Jotta pranayaman harjoittaminen voi onnistua, tulee ensin olla vakiintunut asana-harjoitus. Yama ja niyama ovat lähtökohtaisia edellytyksiä näille molemmille. Kun nämä neljä ensimmäistä, ulkoisesti suuntautunutta vaihetta ovat vakiintuneet, tulevat neljä viimeistä vaihetta spontaanisti esille säännöllisen harjoituksen tuloksena.

Kadermon saarella opetetaan säännöllisesti kaikilla kursseilla pranayamaa. Opetettava pranayama-menetelmä on B.N.S. Iyengarin 1940-1950-luvuilla modernin joogan perustajalta Tirumalai Krishnamacharyalta oppima lähestymistapa, jossa eri pranayama-harjoitukset seuraavat toisiaan samalla tavalla kuin asanaharjoituksessa siirrytään helpommasta asanasta vaikeampaan säännöllisen harjoittelun myötä.

Opetettavat pranayama-tekniikat ovat visama vritti, sama vritti, naadi shodana ja shakti chalana. Lisäksi opetetaan näitä tukevia sheetali ja bastrika-pranayamoja. Pranayma on voimakas harjoitus, jonka avulla on mahdollista tulla tietoiseksi omasta itsestään ja esimerkiksi omista motiiveistaan.

Lisäksi Kadermon saarella opetetaan säännöllisesti seuraavia astangajoogaa tukevia harjoituksia ja lähestymistapoja.

Yinjooga

Yinjoogassa asanat kohdistuvat lihasten sijaan erityisesti nivelten sidekudoksiin. Pitkäkestoisten yinjooga-asanoiden avulla on tarkoitus stimuloida ja venyttää erityisesti lantion ja selän alueen nivelten sidekudoksia. Yinjooga-harjoitus on luonteeltaan palauttava ja sellaisena se täydentää hyvin voimakasta ja dynaamista astangajoogan asanaharjoitusta.

Psykosynteesi

Psykosynteesi on italialaisen Roberto Assagiolin kehittämä lähestymistapa, joka auttaa erityisesti pranayama-harjoituksen esille nostamien tunteiden ja havaintojen käsittelyssä. Psykosynteesi on yhdistelmä henkisyyttä ja käytännön psykologiaa, joka antaa työkaluja henkiseen kasvuun. Lähestymistapa sopii hyvin erityisesti joogan harrastajalle.

Anatomy of Wholeness

Anatomy of wholeness on David Gormanin opettama lähestymistapa, joka tukee erinomaisesti asanaharjoitusta sekä kehonhallintaa ja tietoisuuden kehittymistä. David Gorman opettaa säännöllisesti Kadermon saarella. Lisätietoja lähestymistavasta: www.learningmethods.com.

facebook f